Meslek Tanıtımı

AŞÇI

TANIM

 

Günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, belli bir plan içinde bilgi ve becerisini kullanarak, temizlik kurallarına uygun olarak servise hazır hale getiren kişidir.

 

GÖREVLER    

 

·       Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder,

·       Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder,

·       Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar,

·       Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir,

·       Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)

·       Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler,

·       Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar,

·       Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya

·       yaptırır.

NOT: Büyük mutfaklarda çalışan aşçılar bir alanda uzmanlaşmışlardır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

·       Her türlü mutfak araç ve gereci (bıçak, tencere, karavana, mikser vb.),

·       Havagazı fırını, elektrikli fırın, ızgara, fritöz,

·       Hamur yoğurma makinesi, sebze doğrama makinesi, ekmek kesme makinesi, salam ve kıyma makinesi, buharlı istim (sebze, et pişirirken), dondurma makinesi gibi aletler kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Aşçı olmak isteyenlerin;

-     Yiyecekle ilgili konulara ilgi duyan,

-     Bedence güçlü ve sağlıklı,

-     Tat ve koku alma duyumları gelişmiş,

-     Temiz, titiz, sorumlu,

-     Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,

-     Eli çabuk, hızlı hareket edebilen

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcı olanlar mesleklerinde başarılı olup, ilerleme olanağı bulabilirler. Mutfağı yönetebilecek disiplin anlayışına sahip olmalıdırlar.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Aşçılar mutfaklarda görev yaparlar. Çalışma ortamı sıcak ve nemlidir. İş başında aşçılık mesleğinin gerektirdiği özel kıyafeti giyerler. Aşçılar birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler. Zaman zaman işverenle, aşçıbaşı veya aşçı yamakları ile iletişim kurarlar. Çalışırken dikkatli davranmazlarsa yanma tehlikesiyle karşılaşabilirler. İş genellikle gündüz yapılır ama günlük yemek listesinin hazırlanması ve gerekli planlamanın yapılması gece çalışmayı gerektirebilir. Turizm bölgelerinde çalışanlar için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir.  

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüzde aşçılar çok değişik kuruluş ve kurum mutfaklarında görev yapabilmektedirler.

Okul mutfağı, hastane mutfakları, fabrika mutfağı, ordu mutfağı, işyeri mutfağı, yemek fabrikaları mutfağı, otel mutfağı, restoran mutfağı, gemi mutfağı, uçak mutfağı, tren mutfağı, otobüs mutfağında da mutfak personeli çalışabilmektedir.

Kendi bilgi ve becerileri yeterli olduğu sürece bu meslekte işsizlik probleminin yaşanma ihtimali düşüktür.

Çeşitli yollarla iş bulma imkanlarına sahiptirler. Kendi çabalarıyla kurum ve kuruluşlara ulaşarak, gazete, dergi vb. yayınlar aracılığıyla, meslektaşları yardımıyla, mesleki eğitim öğretim kurumları aracılığıyla ve Türkiye İş Kurumu yardımıyla iş bulma imkanlarına sahiptirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin eğitimi;

-     Yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca;

-     Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri,kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi”alanı “Mutfak Hizmetleri”dalında,ayrıca pratik kız sanat okullarında ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ,

-     Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Mutfak bölümlerinde,

-     Turizm Bakanlığına bağlı turizm eğitim merkezlerinde,

-     Halk Eğitim Merkezlerinde,

-     Özel Turizm Meslek Kurslarında da mesleğin eğitimi verilmektedir.

Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Eğitim Merkezlerinde aşçılık eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

·       Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin mutfak bölümüne ve Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi”alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,

·       Kız Meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi “alanına girebilmek için  ilköğretim okulu mezunu olmak ve okulların gerektirdiği koşulları karşılamak,

·       Pratik Kız Sanat okullarında öğrenim görmek için ilköğretim çağı dışında olmak,kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

·       Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Eğitim Merkezlerinde eğitime 16-22 yaşları arasında en az ilköğretim okulu mezunu olanlar, yazılı sınav ve mülakatla kabul edilirler. Eğitim ücretsizdir.

·       Özel turizm meslek kurslarında eğitime 16-25 yaş arasındaki en az ilkokul mezunu olanlar alınır. Eğitim ücretlidir. Büyük illerde ve turizmciliğin gelişmiş olduğu yörelerde çok sayıda özel kurs bulmak mümkündür.

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

·       En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

·       14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

·       Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

·       Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim teorik ve uygulamalı (restoranlarda, otel ve tatil köylerinin mutfaklarında vb. yerlerde) olarak verilir, genelde teorik ve uygulamalı eğitim süreleri eşittir. Eğitim, EKİM-MART aylarında okulda teorik, NİSAN-EYLÜL aylarında işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleşmektedir.

-     Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Meslek/Anadolu Kız Meslek liselerinde 4 yıl .

-     Kız meslek liseleri ile çok programlı liselerde 4 yıl,

-     Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde 2 yıl sürelidir.

-     Mesleki eğitim merkezlerinde bu mesleğin eğitimi 3 yıldır.   

-     Özel turizm meslek kurslarında eğitim süresi 5-6 ay arasında değişmektedir.

-     Turizm Bakanlığına bağlı turizm eğitim merkezlerinde eğitim süresi 7 aydır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

-     Aşçılar çalıştıkları işyerinde özellikle turistik mutfaklarda, soğukçu, sıcakçı, pastacı, ızgaracı gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

-     Meslek deneyimine bağlı olarak kişi çalıştığı yerde Aşçıbaşı olarak görev alabilir.

-     Ustalık eğitimine katılan kalfalar 3 yıl, eğitime katılmayanlar ise 5 yıl sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına girebilmektedirler. Ustalık belgesine sahip kişiler usta öğreticilik kurslarına katılarak “Usta Öğretici” unvanı alabilirler.

-     Meslek liselerinin “Aşçılık” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, bitirdikleri alan, kol ve bölümlerinin devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

BENZER MESLEKLER: Tatlıcı-Pastacı, Dönerci-Kebapçı-Pideci, Soğuk Mezeci, Ekmekçi.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

-        Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunları, işletmelerde beceri eğitimi sırasında asgari ücretin % 60'ndan az olmamak üzere ücret alırlar.

-        Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri, Kız meslek liseleri ile Mesleki eğitim merkezleri ve meslek lisesi öğrencileri beceri eğitimi süresince asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. 

-        Özel turizm meslek kurslarında öğrenci kendisi ücret ödemek zorundadır.

-        Kazanç, işletmenin büyüklüğüne, kişinin tecrübe ve niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. Asgari ücret ile asgari ücretin 3 katına kadar aylık ücret alınabilmektedir. Bu ücretler yükselebilmektedir. Aşçıbaşılıkta ise ücretler çok yüksek miktarlarda olabilmektedir. Yabancı dil bilen ve çok tecrübeli aşçılar çok yüksek rakamlarla büyük otellerde ve turizm bölgelerindeki tesislerde çalışabilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-     İlgili Eğitim Kurumları,

-     Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur

Tags:

ASTRONOM

TANIM  

Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

-      Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların, boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar,

-      Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar,

-      Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,

-      Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,

-      Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir. Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler,

-      Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-      Aynalı ve mercekli teleskoplar,

-      Mikrometreler, Spektroskoplar,

-      Radyometre ve radyo teleskoplar,

-      Bolometreler, Radyasyon kaydedici cihazlar,

-      Astograflar, Kameralar, Dürbünlü fotoğraf makineleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Astronom olmak isteyenlerin,

-      Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,

-      Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

-      Görme organı sağlam, görüşü keskin,

-      Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük ayrıntıları algılayabilen,

-      Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve

    sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak  görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

-      Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başlayabilirler.

-      Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler.

-      Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler.

-      Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler.

-      Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır. Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100 civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik, fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi,  üniversitelerin fen fakültelerine bağlı "Astronomi ve Uzay Bilimleri" bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-      Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Astronomi ve Uzay Bilimleri  lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puanı almak ,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel dersler, sonraki yıllarda bilgisayar kullanım becerisini artırmayı hedefleyen dersler vardır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

-      Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

-      Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

-      Matematik-Fizik grubu (İstanbul Üni.Fen Fak.) ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Astronomi ve Uzay Bilimleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER: Fizikçi, Matematikçi, Uzay Mühendisi.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

 

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar Üniversiteler Kanununa göre ücret alırlar.

Astronomiyle ilgili lisans eğitimi almasına rağmen astronomi unvanıyla çalışmayanlar ise çalıştıkları ve yaptıkları işlere göre ücret alırlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-      İlgili Eğitim Kurumları,

-      Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-      Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Kaynak: İskur

AT ANTRENÖRÜ

TANIM

Atın beslenme, bakım, idman, hijyen ve resmi kayıtlarından sorumlu olan ,

yarış eğitimi vererek atı yarışa hazırlayan  kişidir.

 

GÖREVLER

-Atı besler,

-Atın rahatsızlığının olup, olmadığını kontrol eder,

-Atın  yaşadığı yerin ( Box ve Padoklar) fiziki koşullarını  ayarlar ,

-Atı yarışa  hazırlar, hazır olup olmadığına karar verir,

-Atın günlük antreman programını hazırlar ve uygulamasını takip eder.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Tok,(kask),

-Çizme,

-Kantarma(başlık),

-Eğer,

-Üzengi,

-Kronometre,

-Lonj kamçısı,

-Yular,

-Lonj ipi,

 

 

 

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 

At antrenörleri öncelikle atçılık sporunu ve atı sevmelidirler, Ayrıca at antrenörü olmak isteyenlerin,

-          Görevlerini yerine getirmeye engel bedensel eksiklikleri ve sağlık sorunları olmayan,

-          Atlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı ve dayanıklı , 

-          Yeniliklere açık,

-          Tedbirli ve dikkatli

kimseler olması gerekir.

            

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

At antrenörleri genellikle açık havada çalışırlar. Kapalı çalışma alanları kokulu  olabilir, çalışırken atın üzerinden düşme ve at tarafından saldırıya uğrama gibi  tehlikeleri vardır. İşlerini yaparken bazan tek başına bazan diğer çalışanlar, at sahipleri, jokeyler ve seyisler ile iletişim halindedirler.

              

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu bölümden mezun olanlar gördükleri eğitim kapsamında   hipodromlarda, özel ve kamuya ait haralar ve at barınaklarında iş bulabilirler.  Ayrıca meslek mensupları, idman merkezleri açarak kendi adlarına çalışabilmektedirler.         

                       

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi

            -İstanbul Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Meslek  Yüksekokulu

-Kocaeli Üniversitesi-Körfez Meslek Yüksekokulu “At  Antrenörlüğü bölümünde   verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE   GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

-          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “At Antrenörlüğü” önlisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı I (EA-I)” puan almak,

-          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “At Antrenörlüğü”  önlisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 2 yıldır. Eğitim Türkiye Jokey Klübünden görevlendirilen elemanlar ile Veteriner Fakültesi öğretim görevlilerince verilmektedir.

Eğitim süresince ;

Bilgisayar, Türk dili, Yabancı dil, Atatürk ilke ve İnkılap tarihi gibi genel kültür derslerinin yanısıra Atçılığa giriş ve tarihçe, At anatomisi, Embriyololoji, Terminoloji, At ve Ahır bakımı, At fizyolojisi, At ırkları ve dağılımı, At antremanı, At donanımı ve ekipmanı, At biyokimyası, At reprodüksiyonu, At beslenmesi, At sağlığı, At bakımı ve Seyislik, Yarış ve Yetiştiricilik mevzuatı, Binicilik, Yarış yöneticiliği, At ve Ahır bakımı, Meslek sağlığı ve Hijyeni, Yarış pistleri, İşletme ekonomisi, Haracılık, Binicilik, Deontoloji gibi meslek derslerini alırlar.

                                   Ayrıca 30 iş günü  staj zorunluluğu bulunmaktadır

 

 

MESLEKTE İLERLEME

 

“At Antrenörlüğü ” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından  yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Veterinerlik     lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Ücretler çalışılan işyerlerine ve deneyime bağlı olarak asgari ücretin 3-4  katı arasında değişmektedir. Ayrıca çalıştırdığı atın koşu kazanması durumunda verilen ikramiyenin %10 u antrenöre verilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-          İlgili Eğitim Kurumları,

-          Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

 

 

Kaynak: İskur

ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

TANIM

At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde  görev alan yardımcı meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

-          Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve  elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür.

-          Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması  ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur.

-          Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin  gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve  raporlamalarının oluşturulmasını sağlar.

-          Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlar.

-          6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak; hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması,  katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür.

-          Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenir.

-          Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır.

-          Pansiyonların bakım, onarım  ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli  işlemleri gerçekleştirir.

-          Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak  ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile  ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapar.

-   Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve  işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirir.alırlar

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) Tulum(okul arması baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı, Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)

 

 

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 -       Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;

-                Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan,

-                Hayvanlara özellikle atlara karşı  ilgili ve atçılık tutkusu yüksek,

-                Büro işlerine ilgili,

-                Bedence dayanıklı,

-                Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,

                                                  -         İnsanlarla  iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı

                                                  kimseler olmaları gerekmektedir.

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gübre, yem ve hayvan  kokusu olan hara, çiftlik, aşım istasyonlarında  çalışır.  Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir. Tesislerin işletmeciliğine yönelik    planlama, organizasyon, raporlama çalışmalarını büro ortamında yürütür.

 

          

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar, İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır. Özel at haralarında teknik ve idari görevlerde bulunabilirler. Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at pansiyonlarında çalışabilirler.

 

Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası  at ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler.

 

At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince yerine getirilmesini temin eden, koşuların kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan, gerektiğinde yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulda idari personel olarak görev alabilir. Seyis ve Antrenör Yetişme Yönetmeliği çerçevesinde atların bakım ve yetiştirilmesi konusuyla ilgilenmesi durumunda Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonunun bireysel veya çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen kurslara katılarak at antrenörü ve seyis belgesi alabilir.

  

 

Özel binicilik tesislerinde idari görev alabilir. At donanım ve ekipmanlarının satışıyla ilgilenebilir.

 

Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterli puanı alması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bölüm tercihi olmayan kamu kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedir.

At İşletmeciliği programı mezunları iş bulma konusunda zorlanmaktadır. Meslek mensubunun  yaptığı faaliyetler tanındıkça

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

 

Bu mesleğin  eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Atçılık İşletmeciliği” önlisans programında verilmektedir.

-       İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Meslek Yüksekokulu,

-       Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksekokulu,

 

MESLEK  EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI

 

-Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme sınavı (ÖSS)nda bu programa girmek için yeterli “Eşit Ağırlık I (EA-1) puanı almak gerekmektedir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup (40 gün);  Eğitimin ilk yılında; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel İşletme,

Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Anatomisi, Terminoloji, At Donanım ve Ekipman, At ve Ahır bakımı,

Eğitimin 2. yılında ise; Hareket ve Davranış Fizyolojisi, At Irkları ve Dağılımı, Atçılık İşletme Ekonomisi, At Sağlığı ve Hijyeni, At ve Ahır bakımı dersleri okutulmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

Atçılık işletmeciliği önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Veterinerlik lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Ayrıca mesleki tecrübeye  ve performansa bağlı olarak bulunduğu tesiste; çeşitli pozisyonlarda ( hara yöneticisi, şef müdür yardımcısı, müdür vb.) görevleri yapabilirler.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Binicilik Federasyonu Hakem Yönetmeliği çerçevesinde Hakem kurslarına katılarak yapılacak sınavları vermek koşuluyla hakemlik  yapabilirler.

Çeşitli sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. (Yabancı dil, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe vb)

 

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

 

 

EĞİTİM SONRASI

 

İşletmenin ücret politikasına ve iş tecrübesine göre kazanç değişmekte olup, kazanç asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı oranındadır.

 

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-İlgili eğitim kurumları,

                                               -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

                                               -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve  Şube Müdürlükleri,

 

 

Kaynak: İskur

AV VE YABAN HAYATI TEKNİKERİ

TANIM

Av ve yaban hayatı teknikeri; yaban hayatı içerisinde doğal ortamın korunması, yaban hayvanlarının üretimi, avlanma yöntemleri  alanlarında  çalışan ara insan gücüdür.

 

 

GÖREVLER

Av ve yaban hayatı teknikerleri orman mühendisleri gözetiminde;

 

-          Görevli olduğu alanda yaban hayvanlarını inceleyerek, sayı ve cinslerini   gösterir çizelge hazırlar,

-          Hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla veriler toplar,

-          Doğal ortamın  sayısal yoğunluğu ve dağılımının düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak için, canlıların yaşam ortamlarının geliştirilmesine  yönelik çalışmalar yapar,

-           Yaban hayvanlarının üretimini sağlar,          

-          Özel avlakların yönetiminde teknik eleman olarak çalışır,

-          İl ve ilçe av komisyonlarında görev alırlar.

 

 

                                   

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

 

-          Teleskop

-          Dürbün

-          Preparasyon aletleri

-          Kuluçka makinası

-          Silah

-          Pusula

 

 

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Av ve yaban hayatı teknikeri  olmak isteyenlerin;

              -Doğa sevgisi olan,

              -Hayvanlarla ilgili  korkusu olmayan,

              -Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

              -Açık alanda çalışmayı seven,

              -Bedence sağlam ve dayanıklı,                    

              -İletişim kurabilme yeteneği olan,

              -Mesafe ve yön tahmininde bulunma yeteneği olan,

              kimseler olması gerekir.

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Av ve yaban hayatı geniş bir çalışma alanını kapsar ve çalışma ortamı daha çok açık alanlardır. Av ve yaban hayatı teknikerleri günün her saatinde çalışabilen insanlar olmakla birlikte  genellikle gece çalışırlar. Çünkü yaban hayvanlarının önemli bir kısmı geceleri faaliyet gösterir.  Çalışmalar bazen tek başına  bazen de ekip halinde yapılır. Yaban  hayvanları ile çalışırken kaza riski vardır. Soğuk ve sıcağa bağlı hastalıklar ile hayvanlardan insanlara bulaşabilen kuduz ve şarbon gibi birçok meslek hastalığı riski de bulunmaktadır. Çalışırlarken orman mühendisleri ve biyologlarla iletişim halindedirler.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Yurdumuzda  av ve yaban hayatı teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle av ve yaban hayatı teknikerlerinin  işsiz kalma riski bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye’nin her yerinde çalışabilirler.

Kamu sektöründe Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı milli parklarda, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan tabiat parkları, ulusal parklar, tabiat koruma alanları, biyogenetik rezervler ile Orman Genel Müdürlüğü ormanları, tarımsal ve sulak alanlar, şehir parkları, hayvanat bahçesi gibi yerlerde çalışırlar.

Özel sektöre ait avlaklarda,  av hayvanı üretme çiftliklerinde, av turizmi ile ilgili faaliyetleri bulunan şirketlerde, safari parkları ve avcılık kulüplerinde iş bulabilmektedirler.

Yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması, bu meslekte gelecekte de iş bulma sorunun olmayacağını göstermektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu “Av ve Yaban Hayatı” bölümünde verilmektedir

 

MESLEK EĞİTİMİNE    GİRİŞ KOŞULLARI

 

Lise veya dengi okullardan mezun olanlar  ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1)” puanı almaları ve bu bölümü tercih etmeleri halinde ilgili programa yerleştirilebileceklerdir.

 

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

Eğitim süresince;

 

1-Dönem:Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,Türk dili,Yabancı dil 1 Güzel Sanatlar/Beden eğitimi, Bilgisayar uygulamaları, Matematik, Ekonomi, Zooloji, Bitkilendirme

2-Dönem :Türk dili II, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II,Yabancı Dil II, Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi, Odunsu Bitkiler, Yaban Hayvanlar Bilgisi, Ekoloji, Otsu Bitkiler, Ormancılık Bilgisi

3-Dönem: Koruma Alanları Yönetimi, Populasyonların Düzenlenmesi, İçsu Ürünleri, Halkla İlişkiler, Yaban Hayvanlar Envanteri, Sulak Alanlar,  Bitki Koruma ,

Seçmeli Dersler: Çevre Kirliliği, Av Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi, Yaban Hayati Ekolojisi

4-Dönem: Yaban Hayatı Alanlarının Islahı, Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı, Yaban Hayvanları Üretimi, Yaban Hayvanları Hastalıkları, Biyolojik Müze Yöntemleri, Avlanma Yöntemleri Uygulamaları, Seminer,

Seçmeli Dersler: Doğa ve Av Turizmi, Atıcılık, Yaban Hayatı Ve Silvikültür, Avlanmak Yönetimi.

Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 40 iş günü olmak üzere toplam 80 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.

 

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Av ve yaban hayatı teknikerliği bölümünden  mezun olanlar ÖSYM 'nin yaptığı (DGS) dikey geçiş sınavında başarılı olmak ve gerekli nitelikleri taşımak koşulu ile lisans düzeyinde üniversitelerin orman mühendisliği bölümüne devam edebilirler.                                                                                       

 

Çalıştıkları işyerinde yönetici sorumluluğuna getirilebilirler.

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Av ve yaban hayatı teknikerlerinden kamu sektöründe çalışanlar, bulundukları statüde (işçi-memur) devletçe belirlenen   ücrete ek olarak fazla mesai ücreti de alabilirler. Özel sektörde ise kazanç, çalışılan işyerine göre değişmektedir. Ancak  ücret asgari ücretin 1,5 katından az olmamaktadır.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-          İlgili Eğitim Kurumları,

-          Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

 

Kaynak: İskur