Meslek Tanıtımı

AKTÜER

TANIM

 

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir.

 

 GÖREVLER

 

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.

-         Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar,

-         Yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar,

-         Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir,

-         Tablo ve grafiklere dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler,

-         Yedek kaynak ve kar paylarını hesaplar,

-         Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

KULLANILAN ALET  VE MALZEMELER

 

-         Bilgisayar,

-         Hesap makinesi,

-         Diğer büro malzemeleri,

-         Poliçeler, hasar ve kıymet raporları,

-         Sigorta tarifeleri ve tabloları,

-         Finansal analiz raporları ve finansal tablolar,

-         Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Aktüer olmak isteyenlerin;

-         Analitik düşünme gücüne sahip,

-         Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı,

-         Ayrıntı ve ilgilenmekten sıkılmayan,

-         Dikkatli ve yeniliklere açık,

-         Sabırlı,

-         İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan

kimseler olmaları gerekir.

                             

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Aktüer; büro ortamında ve  çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için aktif olarak diğer kuruluşlarda çalışan bireylerle ve çalışma arkadaşları ile iletişim halindedir. Birinci derecede sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai yapılması söz konusudur.

 ÇALIŞMA  ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sigortacılık ve risk yönetimi ülkemizde hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Buna paralel olarak bu alanda geniş bir istihdam alanı oluşmuştur.

 

Bu piyasada çok önemli sayılabilecek rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının işsiz kalma riski yoktur.

 

Meslek elemanları, sigorta şirketlerinde, bankacılık sektöründe ve sosyal güvenlik kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sektörde bayanlar ve erkekler ayrım yapılmaksızın çalıştırılmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek Eğitimi; üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu “Aktüerya” bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Aktüerya  lisans programı için yeterli  Sayısal Ağırlıklı (SAY-1)  puanı almak  gerekmektedir.

 

Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık,  Sigortacılık,   ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aktüerya” lisans programına  dikey geçiş  yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup,  öğretim süresince; Hukuk, Matematik, Ekonomi, Muhasebe, Sosyal Politika ve Maliyenin yanı sıra Kaza, Hayat, Sağlık, Nakliyat vb. Sigortalar ile Sigorta Hukuku, Sigorta Mevzuatı, Sigorta İşletmeciliği ve Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek elemanları; gösterdikleri performansa bağlı olarak aktüerlikten  bulundukları sigorta ya da banka sistemi ile şirketin büyüklüğü oranında finansal danışman, yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.

“Lisans” eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilirler, araştırma görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER: İktisatçı – Ekonomist,  İstatistikçi.

 

BURS, KREDİ VE ÜCTRET DURUMU

 

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin  verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

Meslek mensupları çalıştıkları şirket yada kurumlar ile tecrübe ve pozisyonlarına bağlı olarak değişmek üzere  asgari ücretin 4-7 katı ücret kazanırlar. 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-         İlgili eğitim kurumları,

-         Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur

Tags:

ALT YAPI TEKNİSYENİ

TANIM

 

Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi  için,  inşaat işçileri, ve ustalarla  birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve  inşaat mühendisi ile  işçiler arasında görev yapan  kişidir

 

GÖREVLER

 

-      Değişik ölçme tekniklerini kullanarak zeminin (toprağın) yapıya uygunluğunu tespit etmede mühendise ve teknikere yardım eder,

-      Ölçüm sonucunda ortaya çıkan bulguları raporlaştırarak inşaat mühendisine verir,

-      Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması ve korunması çalışmalarında bulunur,

-      Kullanılacak malzemenin cinsini, miktarını hesaplar ve kullanım sonunda  kontrol ederek kontrol mühendisine yardımcı olur,

-      Betonun çekme ve basıncını ölçerek kıvamını ve su miktarını belirler.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-      Zemin ölçme araçları,

-      Her tür inşaat malzeme ve aletleri,

-      Çizelgeler, formlar, defterler vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Alt yapı teknisyeni olmak isteyenlerin;

-      El ve gözü uyumlu kullanabilen,

-      Ayrıntılarla uğraşmaktan zevk alan,

-      Sabırlı ve titiz,

-      Ekip çalışmasından hoşlanan,

-      Sorumluluk sahibi,

-      Sağlığı her türlü iklim koşullarında çalışmaya  uygun

kimseler olması gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Alt yapı teknisyenleri, çoğunlukla açık havada, şantiyede çalışırlar. Zaman zaman da büroda  görev yaparlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, ustalar ve işçilerle iletişim halindedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Alt yapı Teknisyenlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. İnşaat bölümünün her dalında çalışabilirler. Devlet Su İşleri, Bayındırlık, Köy Hizmetleri, Karayolları, İller Bankası, belediyeler ile özel sektöre ait inşaat projelerinde iş bulma olanakları mevcuttur. Ancak, ülkemizde alt yapı bölümünden mezun olanların ancak %30’unun kendi mesleklerinde çalıştıkları görülmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  

            Mesleğin eğitimi aşağıdaki teknik liselerin ve Anadolu meslek liselerinin “Alt Yapı Bölümleri”nde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Teknik Liselere girebilmek için;

-         İlköğretim okulu mezunu olmak,

-         Endüstri meslek lisesine devam ederek 1. sınıfta belli derslerden “Teknik Lise Yönetmeliği”nde belirlenen başarı ortalamasını sağlamak.

-         Anadolu Meslek Liselerine  girebilmek için  ise  Orta Öğretim Kurumları Öğrenci seçme ve Yerleştirme  sınavını kazanmak gerekmektedir.  

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

İlköğretim üzerine öğretim veren teknik liselerin  öğretim süresi 4 yıldır.

Teknik Liselerin Altyapı Bölümlerinde öğrencilere;  Genel   Kültür derslerinin yanı sıra; Meslek dersleri de okutulmaktadır.  

                                   

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Altyapı bölümünden  mezun olanlar   Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik teknikerliği, Maden, Mermer teknolojisi, Mermercilik,Raylı Sistemler teknolojisi, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama teknolojisi,Tarımsal sulama yönetimi,  ön lisans proğramlarına  istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Yapı Öğretmenliği proğramını tercih ettiklerinde ek puanlar  da katılacaktır.

BENZER MESLEKLER: İnşaat teknisyeni, İnşaat teknikeri, İnşaat mühendisi, Topograf.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

-      İşletmelerde yapılan staj sırasında aylık olarak asgari ücretin %30’u kadar kazanç elde ederler.

-      Kamu sektöründe-teknik hizmetler sınıfında 11. derecenin 3. kademesinde işe başlamakta ve yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret almaktadırlar.

-      Özel sektörde ise kazanç, çalışan işyeri, deneyim ve pozisyona göre farklılıklar göstermektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-     İlgili Eğitim Kurumları,

-     Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur

ALÜMİNYUM DOĞRAMACI

TANIM

 

Teknik resim, kroki, numune veya iş talimatlarına göre alüminyum metallerden üretilmiş profil malzemeden kapı, pencere, panjur, balkon vb. yapmak üzere doğrama ve montaj işlemi yapan kimseye denir.

 

GÖREVLER

 

-      Yapılacak işle ilgili (kapı, pencere, kasa vb.) ölçü alarak gerekli malzemenin listesini çıkarır,

-      Alüminyum profilleri alınan ölçülere göre keser, deler, ayarlar, sızdırmazlık ve yalıtım elemanlarını yerleştirerek birleştirir,

-      Hazırlanan konstrüksyonu kontrol eder, gerekirse nakliye için tekrar parçalara ayırarak taşıma ve yüklemeye hazır duruma getirir ve yerine monte eder.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

Zımpara taşı, freze makinesi, dekupaj makinesi, havalı pres ve bükme presleri, matkap, ölçme ve kontrol aletleri, sac makası, testere, hızar, diş açma aletleri, tornavida, profil malzemeleri, yapıştırıcı ve yalıtım malzemeleri, çeşitli aksesuarlar (kollar, takoz vb.), perçin takımları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Alüminyum doğramacısı olmak isteyenlerin;

-      El becerisi ve göz-el koordinasyonu gelişmiş,

-      Tasarım ve çizim yeteneğine sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

-      Alüminyum doğramacılar atölyelerde çalışırlar. İşin çoğunluğu kapalı ortamda bir kısmı da (ölçü alma, malzeme temini ve yerine monte) dışarıda yapılır.

-      Çalışma ortamı gürültü ve biraz tozludur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

-      Alüminyum kullanım alanı oldukça geniş bir metaldir. Uçak sanayi, inşaat sektöründe, yapılarda cephe kaplamasında, kapı, pencere, dolap vb. yapımında oldukça yaygın olarak kullanılmakta, buna paralel olarak da bu alanlarda istihdam edilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

-      Genelde meslek elemanlarının çalışma alanları küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin  eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

-      En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

-      Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

-      14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

-      Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Alüminyum doğramacı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır.

Mesleki eğitim merkezlerinde 1 gün teorik, işletmede  5 gün uygulamalı eğitim görülür.

Eğitim boyunca Genel Bilgi Dersleri, Meslek Bilgi Dersleri, Teknik Resim ve Meslek Resmi Dersleri alınmakta olup; Genel Bilgi Dersleri her Çıraklık Merkezi programında ortak olarak alınmaktadır.

Teorik Eğitim konuları:

Teknik Resim Dersinde

Teknik resmin önemi, teknik resimde kullanılan araç ve gereçler. Çizgi yazı ve yazı alanları, geometrik çizimler, iz düşümler ve görünüş çıkarma, perspektif resimler,

Meslek Resmi Dersinde

Basit parçaların görünüşlerinin çizilmesi, malzeme  listesinin hazırlanması ve maliyet hesaplanması, alüminyum profil malzemelerinin tanınması, ölçü alınması, alüminyum doğrama yapım resmi ve detay resimleri.

Meslek Bilgi Dersinde

Meslekle ilgili her türlü ölçü ve kontrol aletlerini kullanma, bakım ve kontrolü, kullanılan takım ve avadanlıklar, malzeme ve aksesuarlar, biten işin temizliği ve ambalajı, kesme, eğeleme, delme, birleştirme, diş açma, alüminyum sac levhalarının doğrultulması, çizilen kroki resme göre işin yapımı.

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı verilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

·       Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Alüminyum doğramacı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

·       Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması  zorunludur.

·       BENZER MESLEKLER: Doğramacı, plastik doğramacı, soğuk demirci, metal perçinci, metal levha işlemeciliği, sac işleri.

 

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere işveren tarafından bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.

İşin durumuna göre ve çalışılan işyerinin büyüklük ve kapasitesine göre değişiklik göstermekle beraber asgari ücretin 2-3 katı arasında kazanç temin edilmektedir.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-      İlgili Eğitim Kurumları,

-      Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-      Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur

ANESTEZİ TEKNİKERİ

TANIM

 

Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan sağlık meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

-        Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktorlara yardımcı olur,

-        Ameliyatlarda hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin kontrolünde uygular,

-        Cerrahi vakalarda hastaya anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygular,

-        Hastanın genel sağlık durumunu inceler,

-        Hastanın yaşına, cinsiyetine, kilosuna, sağlık yapısına göre anestezi (narkoz) uygulayıp  hastayı uyutur,

-        Hastanın ameliyata hazır olduğunu doktora bildirir,

-        Ameliyat boyunca hayati bulguları takip eder. Herhangi bir komplikasyon durumunda doktorla birlikte müdahale eder,

-        Hastanın uyanmasına nezaret eder. Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol eder.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-        Anestezi cihazı,

-        Laringoskop,

-        Endotrakeal tüp,

-        Anestezi ilaçları,

-        Oksijen, azot protoksit,

-        Halotan, Forane, Sevorane,

-        Maske,

-        Airway,

-        Aspiratör.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin;

-        Göz-el koordinasyonu gelişmiş,

-        Fen alanına özellikle kimya ve biyoloji konularına ilgili,

-        İnsanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven,

-        Bedence güçlü ve dayanıklı,

-        Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,

-        Gözleri sağlam, dikkatli, sorumlu ve tedbirli,

-        Güler yüzlü ve sabırlı,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Anestezi teknikerleri, hastanelerde bulunan ameliyathanelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı soğuk ve temizdir. Çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri olabilir. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler. Görevleri sırasında doktorlarla, hemşirelerle ve cihaz kullandıkları için makinelerle iletişim halindedirler.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

                  

Ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) rahatlıkla iş bulabilirler. Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Anestezi teknikerliği mesleğinin eğitimi, sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarının “Anestezi” ile “Anestezi Teknikerliği” programlarında verilmektedir. 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin,

·       Anestezi,

·       Anestezi Teknisyenliği

bölümlerinden mezun olanlar “Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

 

-         Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda, kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

-        Eğitim süresi 2 yıldır.

-        Eğitim süresince öğrencilere; Anesteziyoloji, Özel Tedavi Yöntemleri, Farmakoloji, Fizyoloji, Anatomi, Biyoloji gibi dersler verilmektedir.

-        Eğitim sırasında ve sonunda  staj ve tez zorunluluğu vardır.

-        Anestezi programını bitirenlere ön lisans diploması ve Anestezi Teknikeri unvanı verilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

“Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği”  ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,

 

·       Sağlık Eğitimi,

·       Sağlık Memurluğu,

·       Hemşirelik,

·       Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER:

- Anestezi teknisyeni,

- Ambulans ve acil bakım teknikeri,

- Hemşire.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

-        Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' nun kredisinden yararlanabilirler.

-        Eğitim sonrası kazanç ise kamu kesiminde görev alan anestezi teknikerleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Altı ayda bir ücretler yeniden belirlenmektedir. Özel sektörde çalışanların ücreti ise işveren ile yapılan anlaşmaya bağlıdır.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-        İlgili Eğitim Kurumları,

-        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur

 

ANİMATÖR

TANIM

 

İnsanların tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence ve gezi programları düzenleyen kişidir.  

 

GÖREVLER

           

Animasyon, canlandırma demektir. Animatör, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle insanları neşelendirmeye çalışır. Bunun için;

·       Tatil yapmaya gelen insanların; yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar,

·       Tatil yerinin olanakları çerçevesinde beklentileri karşılayacak bir animasyon programı hazırlar ve uygular,

·       Turist kafilelerini ilgili istasyon, havaalanı vb. noktalarından alarak konaklama yerine getirir ve götürür,

·       Boğulma, zehirlenme gibi tehlikelere karşı grubu uyarır,

·       Fuarlarda ve reklam kampanyalarında görev yaparken, tanıtılması istenen ürün ve hizmeti hedef kitleye en iyi şekilde anlatır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Animatörün çok yönlü kişiliği ve çok çeşitli hedef kitlesi olduğundan kullandığı araçlar da çeşitlidir.

Aşağıda bunlardan birkaç örnek verilmiştir:                         

-   Su sporlarıyla ilgili araçlar,

-   Çeşitli müzik aletleri,

-   Harita, pusula, kitap, dergi,

-    Tenis, masa tenisi, voleybol , futbol, kayak gibi oyunların araç gereci ve reklam sektörünün kullandığı araç-gereçler, bunlardan bazılarıdır.

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Animatörlerin,

-        Düşüncelerini sözel olarak ifade edebilmeleri,

-        Başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerinin olması,

-        Yaratıcı olmaları,

-        Çabuk karar vermeleri ve kararlarını uygulayabilmeleri,

-        İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları,

-        Sabırlı ve coşkulu olmaları gerekir.

-        Ayrıca, animatörlük hareketli bir meslek olduğu için, bedence güçlü ve sağlıklı olmalıdırlar.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Animatör,  turistik tesislerde, fuarlarda, radyo ve televizyon şirketlerinde çalışabilir. Çalışma ortamı çok değişken olup, görev hem kapalı, hem açık mekanlarda yürütülür. Çalışma saati de değişken olup geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerini de kapsayabilir.

Animatör, çalışmalarında birinci derecede insanların duyguları ve ihtiyaçları ile ilgilidir. Bu nedenle animatörlük, insan ilişkilerinden hoşlanan kişilere daha uygun bir meslektir.

Animatör,

-         Turist kafileleriyle (yerli-yabancı),

-         Tanıtım ve reklam yapılacak hedef kitle ile,

-         Otel, motel, tatil köyü personeliyle,

-         Çalışma arkadaşlarıyla,

-         Amirleri ile iletişimde  bulunur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Animatörlük veya animasyon ülkemiz için yeni bir kavramdır. Bu nedenle de istihdam olanakları sınırlıdır ve sürekli istihdam yerine geçici istihdam yöntemi uygulanmaktadır. Turizm sektörünün önemi arttıkça ve olaya bilimsel yaklaşıldıkça animatörlük mesleğinin geleceği de parlak olacaktır. Ülkemiz bunun için uygun potansiyel oluşturmaktadır.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Animatörlük mesleğinin eğitim yerleri oldukça sınırlıdır. Meslek genellikle  pratikten ve  kurslardan öğrenilmektedir. Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerinde, Turizm Bakanlığının işbirliği ile Animatörlük mesleğinde açılan İşgücü Yetiştirme Kursları bu konuda örnek oluşturmaktadır. Ayrıca bazı turistik tesislerde animatör mesleğinde eğitim verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Animatör olmak için yaygın kanı, en az lise mezunu olmak gerektiğidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

·       Eğitim, genellikle 3 ay sürmektedir,

·       Animasyon eğitim programı iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar teorik ve pratik bölümdür.

·       Bu eğitim yoluyla öğrencilerin: Türkçe'yi yerinde ve düzgün konuşmaları, sağlıklı iletişim kurabilmeleri, sorun çözme konularında beceri ve davranışları geliştirilir.

Kursiyerlere, eğitimde:

·       Tatil aktiviteleri,

·       Konuşma teknikleri ve güzel konuşma sanatı,

·       Halkla ilişkiler,

·       Hareket dersleri bilgileri verilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslekte ilerleme genellikle daha yüksek ücretle çalışma veya daha büyük tesislerde görev yapma şeklinde olur. Ancak, mesleğin çok yönlü bir yapısının olması belli bir branşta uzmanlaşmaya neden olabilir ( Spor animatörü, ziyaret ve gezi animatörü , dans kulüpleri animatörü, spor organizatörleri, yarışma organizatörleri vb.) Kişi belli bir  aşamadan sonra daha sabit görevlere (İdarecilik, organizatörlük vb.) gelebilir.

 

   

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Animatörün, eğitim süresince alacağı ücret değişkenlik göstermektedir. Mesleği pratik olarak öğrenirken , konumu ve yaptığı işe göre işverenden maaş almaktadır. Türkiye İş  Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursuna devam ederken her yıl yeniden belirlenen miktarda günlük maddi yardım sağlanır.

 

Eğitim sonrası yeni işe başlayan animatör en az asgari ücret düzeyinde bir ücret almaktadır. Bu ücret deneyim arttıkça ve yetenek durumuna göre yükselmektedir. Bugün için, asgari ücretin 7 katına kadar  ücret alan animatörler bulunmaktadır.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

                                    

·       İlgili Eğitim Kurumları,

·       Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.

·       Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl  Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur